Wydarzenia

Spotkanie z przedstawicielami Misji OBWE

1 października 2019 r.

​W dniu 30 września br. w Sądzie Najwyższym odbyło się spotkanie z przedstawicielami Misji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

Podczas spotkania w Sądzie Najwyższym OBWE reprezentowali:

  • Ambasador Jan Petersen, Kierownik Misji OBWE,
  • Vasil Vashchanka, analityk prawny,
  • Claudia Zygmunt, tłumacz i starszy asystent analityka prawnego.
Ze strony Sądu Najwyższego w spotkaniu udział wzięli:
  • Stanisław Zabłocki, Prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Karną,
  • dr hab. Joanna Lemańska, Prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych,
  • Józef Iwulski, Prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
  • Teresa Bielska-Sobkowicz, sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej.

Ponadto w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciel Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego oraz asystenci z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN.

Tematem spotkania była rola Sądu Najwyższego w procesie przeprowadzania wyborów w Polsce. Przedstawiciele Sądu Najwyższego przedstawili kompetencje Sądu w zakresie prawa wyborczego i odpowiedzieli na pytania Przedstawicieli OBWE.

Misja ma na celu ocenę nadchodzących wyborów parlamentarnych pod kątem ich zgodności z zobowiązaniami wynikającymi z członkostwa w OBWE, zobowiązaniami międzynarodowymi oraz powszechnymi standardami przeprowadzania wyborów w demokratycznym państwie prawa. Realizując swoje cele, Misja przeprowadzi analizę uregulowań prawnych z zakresu prawa wyborczego oraz sposobu rozstrzygania sporów wyborczych.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
1 października 2019 r., godz. 15:08
Przejdź do początku