Wydarzenia

Sędzia Sądu Najwyższego w składzie Rady Europejskiego Instytutu Prawa

12 września 2019 r.

​​Z przyjemnością informujemy, że Sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej Teresa Bielska-Sobkowicz została wybrana przez Zgromadzenie Ogólne Europejskiego Instytutu Prawa do Rady Instytutu.

W dniach 4-6 września 2019 r. w Wiedniu odbywało się Zgromadzenie Ogólne oraz konferencja zorganizowana przez Europejski Instytut Prawa. Podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego odbyły się wybory 28 członków Rady Instytutu, w których na członka Rady została wybrana Sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej Teresa Bielska-Sobkowicz. Rada liczy 60 członków, spośród których połowa jest wybierana co dwa lata.

Na konferencji dyskutowano m.in. nad następującymi kwestiami: unifikacją przepisów o postępowaniu cywilnym w Europie, zasadach prawa umów, których przedmiotem jest „obrót” danymi (Principles for a Data Economy), propozycjach prawa modelowego dotyczącego funkcjonowania platform internetowych (w tym ich odpowiedzialności), regulacji prawnej technologii rejestru rozproszonego (blockchain) i jej wpływu na prawo, a także o tzw. smart contracts oraz o wspólnych tradycjach konstytucyjnych państw europejskich.

Europejski Instytut Prawa – na wzór American Law Institute – łączy specjalistów z zakresu różnych dyscyplin prawniczych zainteresowanych szczególnie wpływem na nie prawa europejskiego i ma na celu pomoc ekspercką przy tworzeniu i zmienianiu tego prawa przez instytucje Unii Europejskiej, głównie przez przygotowywanie opinii i memorandów. Prowadzi też zaawansowane badania prawnoporównawcze dotyczące zwłaszcza wpływu prawa unijnego na prawo krajowe państw członkowskich Unii Europejskiej.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Europejskiego Instytutu Prawa.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
12 września 2019 r., godz. 12:03
Przejdź do początku