Wydarzenia

Pierwszy Prezes SN poszerzył wniosek o podjęcie czynności wyjaśniających w związku z podejrzeniem popełnienia przewinienia służbowego przez sędziego SN

19 lipca 2019 r.

W dniu wczorajszym (18.07) Pierwszy Prezes SN skierował do Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego pismo, którym poszerzył wniosek o podjęcie czynności wyjaśniających w związku z podejrzeniem popełnienia przez sędziego SN Kamila Zaradkiewicza określonych przewinień dyscyplinarnych wskazując na możliwość popełnienia przez ww. sędziego także innego przewinienia służbowego polegającego na:

  • rażącej próbie obejścia ograniczeń wynikających z art. 398[13] k.p.c. na etapie postępowania wstępnego wobec skargi kasacyjnej zarejestrowanej pod sygn. IV CSK 176/19,
  • rażącym naruszeniu art. 193 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w następstwie braku podjęcia choćby próby wykazania ewentualnego znaczenia udzielenia odpowiedzi na określone pytania przez Trybunał Konstytucyjny dla właściwego rozpoznania wniosku o przyjęcie do rozpoznania skargi kasacyjnej zarejestrowanej w SN pod sygn. IV CSK 176/19 lub skargi kasacyjnej jako takiej,
  • wystąpieniu do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia dla rozpoznania określonych pytań przy jednoczesnym braku przedstawienia przesłanek lub okoliczności faktycznych/prawnych, jakie hipotetycznie mogłyby upoważniać Trybunał Konstytucyjny do wydania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia,
  • rażącej próbie obejścia ograniczeń wynikających z art. 190 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dokonywania ewentualnej oceny prawidłowości wyroku SN z 6 kwietnia 2017 r. o sygn. IV CSK 426/16 z odniesieniem do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 czerwca 2017 r. o sygn. K 5/17,
  • rażącym naruszeniu art. 177 § 1 pkt 3[1] k.p.c. w następstwie braku zaistnienia przesłanek mogących przemawiać za ewentualnym zastosowaniem tego przepisu w stopniu mogącym prowadzić do postawienia zarzutu przewlekłości postępowania przed Sądem Najwyższym w sprawie prowadzonej pod sygn. IV CSK 176/19.​

Komunikat z dnia 17 lipca 2019 r. ws. wstąpienia przez Pierwszego Prezesa SN z żądaniem podjęcia czynności wyjaśniających przez Rzecznika Dyscyplinarnego SN

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
19 lipca 2019 r., godz. 13:48
Przejdź do początku