Wydarzenia

Opinia rzecznika generalnego TSUE w sprawach pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego

27 czerwca 2019 r.

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przedstawił dziś opinię w sprawie z pytań prejudycjalnych przedstawionych przez Sąd Najwyższy dotyczących niezależności władzy sądowniczej.

W ocenie rzecznika generalnego Evgeniego Tancheva Izba Dyscyplinarna polskiego Sądu Najwyższego nie spełnia wymogów niezawisłości sędziowskiej w rozumieniu prawa Unii w świetle roli, jaką organy ustawodawcze odgrywają przy wyborze 15 sędziów będących członkami Krajowej Rady Sądownictwa (KRS), oraz roli, jaką ten organ odgrywa przy przeprowadzaniu naboru sędziów, którzy mogą zostać powołani przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Izby Dyscyplinarnej.

Opinia została przedstawiona w sprawach połączonych C-585/18, C-624/18 i C-625/18 z pytań prejudycjalnych przedstawionych przez Sąd Najwyższy w 2018 r.

Opinia rzecznika generalnego TSUE z dnia 27 czerwca 2019 r.

Komunikat Prasowy TSUE po przedstawieniu opinii rzecznika generalnego 

Pytania prejudycjalne przedstawione przez Sąd Najwyższy:

Postanowienie SN z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie III PO 7/18 (C-585/18)

Postanowienie SN z dnia 19 września 2018 r. w sprawie III PO 8/18 (C-624/18)

Postanowienie SN z dnia 19 września 2018 r. w sprawie III PO 9/18 (C-625/18)

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
27 czerwca 2019 r., godz. 14:32
Przejdź do początku