Wydarzenia

Wyrok TSUE w sprawie przepisów dotyczących obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów SN (C-619/18)

24 czerwca 2019 r.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w składzie wielkiej izby wydał dziś wyrok, w którym stwierdził, że przepisy ustawodawstwa polskiego dotyczące obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego są sprzeczne z prawem Unii.

Wyrok zapadł w sprawie ze skargi Komisji Europejskiej o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Trybunał orzekł, że zastosowanie przepisów przewidujących obniżenie wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego do urzędujących sędziów tego sądu nie jest usprawiedliwione prawnie uzasadnionym celem i narusza zasadę nieusuwalności sędziów, która jest nierozerwalnie związana z ich niezawisłością.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie C-619/18

Komunikat Prasowy Trybunału Sprawiedliwości UE po wyroku w sprawie C-619/18

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
24 czerwca 2019 r., godz. 16:16
Przejdź do początku