Wydarzenia

Wykład prof. Davida Forte w Sądzie Najwyższym

14 czerwca 2019 r.

14 czerwca b.r. w Sądzie Najwyższym, na zaproszenie dr hab. Joanny Lemańskiej Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Profesor David Forte wygłosił wykład pt. „Sędzia a rządy prawa. Doświadczenie Stanów Zjednoczonych Ameryki”.

David F. Forte jest emerytowanym profesorem prawa na Cleveland State University  w Cleveland-Marshall College of Law, gdzie inaugurował działanie katedry Charlesa R. Emrick, Jr. - Calfee Halter & Griswold Endowed. Uzyskał stopnie naukowe w Harvard College, Manchester University (UK), University of Toronto i Columbia University. W 2016 i 2017 r. był profesorem wizytującym Garwood na Uniwersytecie Princeton na Wydziale Politologii a w 2003 r. stypendystą Fulbrighta na Uniwersytecie w Trydencie obecnie zaś stypendystą Fulbrighta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Profesor Forte był głównym doradcą delegacji Stanów Zjednoczonych przy ONZ i zastępcą delegata do Rady Bezpieczeństwa. Jest autorem wielu raportów prezentowanych przed Sądem Najwyższym Stanów Zjednoczonych, często zeznawał przed Kongresem Stanów Zjednoczonych i był konsultantem Departamentu Stanu w kwestiach praw człowieka i sprawach międzynarodowych. Pełnił funkcję doradcy Papieskiej Rady ds. Rodziny za pontyfikatu papieży św. Jana Pawła II i Benedykta XVI.

Punktem wyjścia wykładu była debata, jaka w 1778 r., rozgorzała w trakcie dyskusji nad ratyfikacją Konstytucji USA. Jeden z jej przeciwników piszący pod pseudonimem „Brutus”, przewidywał, że nowa władza sądownicza będzie siłą niekontrolowaną, która skupi ogromną władzę mogąc stać się zagrożeniem dla wolności obywatelskich. Na wystąpienia te zareagował Alexander Hamilton publikując pod pseudonimem „Publiusz” pięć esejów w „The Federalist”. Wyrażał on ufność, że sędziowie sami ograniczą swoją władzę. Po dwóch i pół stuleciach kontrowersja, która przy tej okazji zaistniała wciąż żywo obecna jest w debacie publicznej zarówno w USA ale również w innych państwach zachodniego kręgu kulturowego, w tym w Polsce.

Po wykładzie odbyła się dyskusja moderowana przez SSN Aleksandra Stępkowskiego, w trakcie której głos zabrali Sędziowie SN jak i członkowie Biura Studiów i Analiz SN ukazując wyraźnie aktualność podjętej problematyki zarówno w wymiarze Europejskim jak i w Polsce.

W wykładzie obecni byli również Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Leszek Mazur, sędzia Sylwester Marciniak Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, Prezesi i sędziowie Izb Sądu Najwyższego, jak również członkowie Biura Studiów i Analiz SN oraz asystenci sędziów, pracownicy Komisji Fulbrighta i przedstawiciele mediów.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
19 czerwca 2019 r., godz. 14:00
Przejdź do początku