Wydarzenia

Ślubowanie ławników Sądu Najwyższego pierwszej kadencji

30 maja 2019 r.

W dniu dzisiejszym prof. Małgorzata Gersdorf Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego odebrała ślubowanie od ławników Sądu Najwyższego pierwszej kadencji wybranych przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

W uroczystości uczestniczyli Prezesi Sądu Najwyższego dr hab. Joanna Lemańska kierująca pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, dr hab. Tomasz Przesławski kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej, sędziowie i pracownicy SN oraz członkowie rodzin ławników.

Ławnicy odebrali z rąk Pierwszego Prezesa SN zawiadomienia o wyborze i legitymacje ławnika Sądu Najwyższego, a w najbliższych dniach przejdą szkolenie z zakresu postępowania dyscyplinarnego oraz skargi nadzwyczajnej i dokonają wyboru Rady Ławniczej Sądu Najwyższego.

W swoim wystąpieniu Prof. Małgorzata Gersdorf powitała ławników w Sądzie Najwyższym i przypomniała o odpowiedzialności jaka wiąże się z orzekaniem. Zwróciła też uwagę, że słowa roty ślubowania ławnika brzmią tak samo jak słowa roty ślubowania sędziego.

- Będziecie równoprawnymi sędziami Sądu Najwyższego, którzy muszą być odważni odwagą cywilną i orzekać zgodnie z konstytucją oraz ustawami, być niezawiśli – zwróciła się do ławników Pierwsza Prezes SN.

Senat RP dokonał wyboru 32 ławników na 36 ustalonych miejsc. Pierwsza kadencja ławników Sądu Najwyższego rozpoczyna się w dniu złożenia ślubowania i kończy się z dniem 31 grudnia 2021 r.

Ławnicy Sądu Najwyższego uczestniczą w rozpoznawaniu skarg nadzwyczajnych oraz spraw dyscyplinarnych.

20190530_slubowanie_01.jpg 20190530_slubowanie_02.jpg

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
30 maja 2019 r., godz. 12:32
Przejdź do początku