Wydarzenia

Oświadczenie SSN Jana Majchrowskiego w sprawie rzekomego postępowania dyscyplinarnego

30 maja 2019 r.

​​Na wniosek SSN Jana Majchrowskiego uwzględniony przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego publikujemy oświadczenie Pana Sędziego w sprawie rzekomego postępowania dyscyplinarnego.

Oświadczenie SSN Jana Majchrowskiego
w sprawie rzekomego postępowania dyscyplinarnego

Wobec licznych informacji różnych środków masowego przekazu, organizacji i osób fizycznych oraz powtarzających się wypowiedzi wskazujących, że wobec sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej i jednocześnie profesora Uniwersytetu Warszawskiego Jana Majchrowskiego toczy się - lub ma się toczyć - postępowanie dyscyplinarne na UW („Dyscyplinarka dla nowego prezesa jednej z Izb SN”, „Szef Izby Dyscyplinarnej może mieć dyscyplinarkę na uczelni”, „…grozi dyscyplinarka”, „…może z hukiem wylecieć z Uniwersytetu” etc.), oświadczam:

1. W listopadzie 2018 r. wpłynęły do Rektora UW dwa wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko mnie skierowane przez pracowników UW: Marka Wąsowicza i Wojciecha Sadurskiego - złożone na skutek mojej negatywnej oceny dot. zachowań tego ostatniego w kontekście prowadzonych przez niego zajęć na UW na temat m.in. praw człowieka - które to wnioski zbiegły się z moim wnioskiem do Rektora UW o pociągnięcie Wojciecha Sadurskiego do odpowiedzialności dyscyplinarnej z powodu określonych jego zachowań.

2. Ostatecznym postanowieniem, Rzecznik Dyscyplinarny UW odmówił wszczęcia postępowania wyjaśniającego (które poprzedza postępowanie dyscyplinarne) dot. mojej osoby. Trudno uznać więc za zgodne ze stanem faktycznym publiczne komunikowanie przez Wojciecha Sadurskiego, iż „wygrał na UW z dr hab. Janem Majchrowskim”.

3. Tym samym, wobec mojej osoby w ciągu 29 lat pracy nigdy nie toczyło się - i nie toczy się także obecnie - żadne postępowanie dyscyplinarne na Uniwersytecie Warszawskim, ani nawet postępowanie wyjaśniające. Podawanie lub przekazywanie takiej informacji wprowadza w błąd opinię publiczną.

Prof. UW dr hab. Jan Majchrowski SSN

Warszawa, 28 maja 2019 r.

Oświadczenie SSN Jana Majchrowskiego w sprawie rzekomego postępowania dyscyplinarnego

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
30 maja 2019 r., godz. 11:09
Przejdź do początku