Wydarzenia

Oświadczenie SSN Jana Majchrowskiego w związku z publikacją w Dzienniku Gazecie Prawnej

16 maja 2019 r.

​​Na prośbę SSN Jana Majchrowskiego publikujemy jego oświadczenie wydane w związku z publikacją w dodatku „Prawnik” do „Dziennika Gazeta Prawna” (z 14.05) oraz w samym „Dzienniku Gazecie Prawnej” (z 15.05):


Oświadczenie

W dodatku „Prawnik” do „Dziennika Gazeta Prawna” (14.05.2019) oraz w samym „Dzienniku Gazecie Prawnej” (15.05.2019) ukazał się krótki, a mimo to zawierający sporo istotnych nieścisłości, tekst „Sukces sam w sobie, czyli polityka ponad prawem” sygnowany „PSŁ”, zaś w wydaniu internetowym z tego samego dnia zatytułowany „Konstytucja Solidarności. Prawo musi być ponad polityką” i w ogóle nie sygnowany.

W tekście tym napisano, że „Naukowcy doskonale wiedzą, że prawo musi być ponad polityką. Jan Majchrowski jako doktor habilitowany nauk prawnych i sędzia Sądu Najwyższego wie o tym najlepiej. Dlatego pewnie został redaktorem naukowym >Konstytucji Solidarności<. A w niej cała plejada gwiazd: Marek Kuchciński, Stanisław Karczewski, Jarosław Kaczyński i kilku innych posłów Prawa i Sprawiedliwości”.

W rzeczywistości: po pierwsze: Sędzia Sądu Najwyższego Jan Majchrowski nie został redaktorem w.w. książki, a to dlatego, że książka ukazała się drukiem PRZED powołaniem go na ten urząd. Po drugie: profesor Uniwersytetu Warszawskiego Jan Majchrowski został redaktorem tej książki dlatego, że był współautorem Obywatelskiego Projektu Konstytucji RP (tytułowa „Konstytucja Solidarności”), pod którą podpisało się onegdaj blisko 2 mln obywateli oraz pomysłodawcą konferencji na ten temat zorganizowanej przez Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu w kwietniu 2017 r. w XX rocznicę uchwalenia obecnie obowiązującej Konstytucji RP, a także prowadził całość jej obrad (na półtora roku PRZED powołaniem na urząd sędziego SN). Po trzecie: Otwarcia konferencji dokonali marszałkowie Sejmu i Senatu, a ich krótkie wystąpienia otwierające zostały – co chyba oczywiste – umieszczone na wstępie książki, jako wydawnictwa pokonferencyjnego. Natomiast referaty wygłosiły WYŁĄCZNIE (co wyraźnie zaznaczono w tekście książki) osoby, które onegdaj pracowały w Społecznej Komisji Konstytucyjnej i były współautorami tego projektu Konstytucji RP z 1994 r. Szkoda, że autor nie wymienił żadnego z nich, choćby Mariana Krzaklewskiego, czy Kazimierza Barczyka – którzy z pewnością nie są posłami PiS.

Wobec stwierdzenia autora tekstu na temat powstania tej książki z „publicznych pieniędzy”, należy także zaznaczyć, że żaden z autorów opublikowanych w wydanej przez Wydawnictwo Sejmowe książce referatów i wystąpień nie wziął z tego tytułu ani złotówki, w tej liczbie także i Jan Majchrowski, który dodatkowo odmówił przyjęcia proponowanego mu honorarium za dokonanie pracochłonnej redakcji naukowej książki i sporządzenie obszernego aneksu dokumentów. Podobnie zresztą postąpili w przeszłości członkowie i współpracownicy Społecznej Komisji Konstytucyjnej NSZZ „Solidarność”; żaden bowiem współautor „Konstytucji Solidarności” nie robił tego dla pieniędzy.

Ze względu na to, że Redakcja „DGP” do tej pory nie opublikowała przesłanego jej listu-sprostowania w.w. tekstu, mogącego bezpodstawnie sugerować polityczne, czy wręcz partyjne, działania jednego z sędziów Sądu Najwyższego i wprowadzać opinię publiczną w błąd, zachodzi potrzeba umieszczenia niniejszego oświadczenia na stronie internetowej SN.

Prof. UW dr hab. Jan Majchrowski SSN

Warszawa, 16 maja 2019 r.

 Oświadczenie SSN Jana Majchrowskiego z dnia 16 maja 2019 r. (Dziennik Gazeta Prawna)

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
16 maja 2019 r., godz. 11:04
Przejdź do początku