Wydarzenia

Uchwały Kolegium Sądu Najwyższego

10 kwietnia 2019 r.

W dniu 9 kwietnia 2019 r. na Kolegium Sądu Najwyższego zapadły dwie uchwały w sprawie wystąpienia do Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego z żądaniem podjęcia czynności wyjaśniających wobec Sędziów Sądu Najwyższego.

Pierwsza z uchwał dotyczy podejrzenia popełnienia przez SSN Małgorzatę Manowską przewinienia służbowego, polegającego na pełnieniu funkcji Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, pomimo sprzeciwu wyrażonego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

Druga dotyczy czynności wyjaśniających w związku z podejrzeniem popełnienia przewinienia służbowego oraz uchybienia godności urzędu  przez SSN Aleksandra Stępkowskiego w związku z wydanym przez Niego w dniu 8 marca 2019 r. postanowieniem co do istoty sprawy bez dysponowania aktami sprawy (sprawa z odwołania sędziego Waldemara Żurka).

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
10 kwietnia 2019 r., godz. 16:11
Przejdź do początku