Wydarzenia

Kandydaci na stanowisko Prezesa SN kierującego pracami Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych

22 stycznia 2019 r.

W dniu dzisiejszym odbyło się zgromadzenie sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych na którym sędziowie dokonali wyboru trzech kandydatów na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą tej izby.

Kandydatami, spośród których Prezydent RP powoła Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, zostali:

  • SSN Joanna Lemańska
  • SSN Leszek Bosek
  • SSN Oktawian Nawrot

Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą izby powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, po zasięgnięciu opinii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, na trzyletnią kadencję spośród trzech kandydatów wybranych przez zgromadzenie sędziów izby Sądu Najwyższego.

Dzisiejszy wybór kandydatów nie wymaga opinii Pierwszego Prezesa SN (art. 5 ust 3. ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym).

Sędzia Sądu Najwyższego powołany na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego może pełnić tę funkcję przez trzy kadencje.

Osoba powołana na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego może zajmować to stanowisko tylko do czasu przejścia w stan spoczynku, przeniesienia w stan spoczynku albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego Sądu Najwyższego.

W dzisiejszym zgromadzeniu uczestniczyło wszystkich 18 sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
22 stycznia 2019 r., godz. 14:31
Przejdź do początku