Wydarzenia

Informacja w związku z ogłoszeniem Polskiej Rady Biznesu

19 marca 2019 r.

Mając na uwadze ogłoszenie, które Polska Rada Biznesu zamieściła w dniu 14 marca 2019 r. w kilku tytułach prasowych, Sąd Najwyższy informuje, że działania, o które zwraca się ta Rada, pozostają poza zakresem kompetencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracami Izby Karnej.

Sędziowie Sądu Najwyższego, w tym także jego Prezesi, nie wypowiadają się i nie zajmują stanowisk w sprawach, które mogą w przyszłości, na drodze procesowej, trafić na wokandę Sądu Najwyższego. Nie ma też możliwości, żeby prezesi SN interweniowali w sprawach zawisłych przed innymi sądami. W tym stanie rzeczy, formułowanie tego typu apeli jest niestosowne.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
19 marca 2019 r., godz. 12:10
Przejdź do początku