Wydarzenia

Komunikat Rzecznika Prasowego SN w sprawie posiedzenia Kolegium Sądu Najwyższego

21 grudnia 2018 r.

Komunikat
Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego

Na dzień 21 grudnia 2018 r. zwołane było Kolegium Sądu Najwyższego, na którym zaplanowano m.in. przedstawienie informacji o realizacji budżetu Sądu Najwyższego, wybór Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępcy oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych na wydziały.

Na posiedzenie Kolegium nie przybyli pełniący obowiązki Prezesów Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz wybrani jako Członkowie Kolegium reprezentanci tych izb.

Nieobecni sędziowie przedstawili pismo, w którym wyjaśnili, że „jeśli do dnia 20 grudnia 2018 r. ustawa z dnia 21 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym nie zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw i nie wejdzie w życie z dniem 21 grudnia 2018 r., nie będą mogli wziąć udziału w planowanym na 21 grudnia 2018 r. Kolegium Sądu Najwyższego, z uwagi na to, że status części Członków Kolegium SN pozostawać będzie z tego powodu niejasny”.

Przewodniczący Kolegium – Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf stwierdziła, że podane przyczyny nie usprawiedliwiają nieobecności, zaś udział Członków w posiedzeniu Kolegium jest obowiązkiem wynikającym z § 37 ust. 1 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Regulaminu Sądu Najwyższego z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 660). Obecni na posiedzeniu Członkowie Kolegium SN podzielili to stanowisko.

Ze względu na nieobecność tych osób i fakt, że na posiedzeniu miały być omawiane sprawy dotyczące nowych izb posiedzenie w dniu dzisiejszym zostało odwołane przez Przewodniczącego.

Kolegium jest organem samorządu sędziów Sądu Najwyższego, który przygotowuje stanowiska w sprawach związanych z działalnością Sądu Najwyższego oraz współdziała z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sądu Najwyższego.

Do kompetencji Kolegium Sądu Najwyższego należy m.in. opiniowanie projektu Regulaminu Sądu Najwyższego, projektu Regulaminu Kancelarii Pierwszego Prezesa SN oraz projektu Regulaminu Kancelarii Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej, a także uchwalanie projektu dochodów i wydatków Sądu Najwyższego, ustalanie liczby ławników Sądu Najwyższego, wybór Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego i jego zastępcy.

W skład Kolegium SN wchodzi Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezesi Sądu Najwyższego oraz sędziowie wybrani przez zgromadzenia sędziów izb Sądu Najwyższego

SSN Michał Laskowski
Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego

2018.12.21 - Komunikat Rzecznika Prasowego SN - Kolegium.pdfKomunikat Rzecznika Prasowego SN z dnia 21 grudnia 2018 r.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
21 grudnia 2018 r., godz. 13:33
Przejdź do początku