Wydarzenia

Komunikat Rzecznika Prasowego SN

8 marca 2019 r.

W dniu 8 marca odbyło się wyznaczone Zarządzeniem z 7 lutego 2019 r. posiedzenie niejawne w składzie trzech sędziów Izy Cywilnej SN w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN od orzekania w sprawie z odwołania sędziego Waldemara Żurka od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa nr 390/2018. Także w dniu 8 marca w  Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN odbyło się wyznaczone Zarządzeniem z 7 marca 2019 r. posiedzenie  w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie z odwołania SSO Waldemara Żurka od zmiany podziału czynności ustalonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 27 sierpnia 2018 r.

W związku z wydanymi na posiedzeniach postanowieniami publikujemy Komunikat Rzecznika Prasowego SN Michała Laskowskiego.

Komunikat Rzecznika Prasowego SN

W dniu 8 marca odbyło się wyznaczone Zarządzeniem z 7 lutego 2019 r. posiedzenie niejawne w składzie trzech sędziów Izy Cywilnej SN w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN: Antoniego Bojańczyka, Leszka Boska, Dariusza Czajkowskiego, Tomasza Demendeckiego, Marka Dobrowolskiego, Pawła Krężaka, Joanny Lemańskiej, Marcina Łochowskiego, Oktawiana Nawrota, Janusza Niczyporuka, Adama Redzika, Mirosława Sadowskiego, Marka Siwka, Ewy Stefańskiej, Marii Szczepaniec, Krzysztofa Wiaka, Jacka Widło i Grzegorza Żmija od orzekania w sprawie z odwołania sędziego Waldemara Żurka od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa nr 390/2018.

Zgodnie z Zarządzeniem Pierwszego Prezesa SN z dnia 19 listopada 2018 wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Dyscyplinarnej SN został przekazany do rozpoznania przez Izbę Cywilną SN na podstawie akt sprawy, pozostających do dnia 8 marca (włącznie) do dyspozycji sędziów orzekających w przedmiocie wniosku o wyłączenie.

Sąd Najwyższy w dniu 8 marca w składzie trzech sędziów Izy Cywilnej postanowił odroczyć posiedzenie do 20 marca (postanowienie doręczono do Zespołu Prasowego SN po zakończeniu sesji w Izbie Cywilnej 8 marca o godz. 15.15).

Postanowienie w sprawie III CO 121/18

Także w dniu 8 marca w  Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych odbyło się wyznaczone Zarządzeniem z 7 marca 2019 r. posiedzenie w składzie SSN Aleksander Stępkowski (powołany na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego 20 lutego 2019 r.) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie z odwołania SSO Waldemara Żurka od zmiany podziału czynności ustalonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 27 sierpnia 2018 r.

W wyniku posiedzenia zostało wydane postanowienie (doręczone do Zespołu Prasowego SN 8 marca o godz. 9.15), zgodnie z którym odrzucono odwołanie skarżącego Waldemara Żurka ze względu na jego niedopuszczalność oraz oddalono wniosek skarżącego o zwrot kosztów postępowania.

Postanowienie w sprawie I NO 47/18

SSN Michał Laskowski
Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
11 marca 2019 r., godz. 8:43
Przejdź do początku