Wydarzenia

Postanowienie TSUE ws. zastosowania środków tymczasowych

19 grudnia 2018 r.

​W uzupełnieniu do wczorajszego komunikatu Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego w sprawie wypowiedzi Prezydenta RP publikujemy postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wielka izba) w sprawie zastosowania środków tymczasowych z dnia 17 grudnia 2018 r. (C-619/18 R) i zachęcamy do zapoznania się w szczególności z punktami 106-108 tego postanowienia.

- Postanowienie TSUE z 17 grudnia 2018 r.

106. W pierwszej kolejności Rzeczpospolita Polska wskazuje na istnienie okoliczności czyniących przywrócenie sędziów Sądu Najwyższego, którzy przeszli w stan spoczynku, nadmiernie trudnym. Rzeczpospolita Polska podnosi w szczególności, że to przywrócenie wymaga podjęcia przez polskie władze interwencji legislacyjnej oraz przyjęcia przepisów prawa powszechnie obowiązującego o charakterze incydentalnym, co nie byłoby zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

107. Argumentu tego nie można uwzględnić. Jak zostało przedstawione w pkt 95 i 97 niniejszego postanowienia, wykonanie wnioskowanych przez Komisję środków tymczasowych pociąga za sobą obowiązek natychmiastowego zawieszenia stosowania przez Rzeczpospolitą Polską spornych przepisów prawa krajowego, a także wszelkich środków podjętych w celu ich stosowania, wiążący się z obowiązkiem stosowania w oczekiwaniu na wydanie ostatecznego wyroku przepisów wcześniej obowiązujących w zakresie wieku przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku i przywrócenia sytuacji sprzed wejścia w życie spornych przepisów prawa krajowego.

108. W tym względzie konieczne jest przypomnienie, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem państwo członkowskie nie może powoływać się na przepisy, praktyki lub sytuacje z jego wewnętrznego porządku prawnego, aby uzasadnić uchybienia zobowiązaniom wynikającym z prawa Unii (wyrok z dnia 4 lipca 2018 r., Komisja/Słowacja, C 626/16, EU:C:2018:525, pkt 60 i przytoczone tam orzecznictwo).

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
19 grudnia 2018 r., godz. 15:13
Przejdź do początku