Wydarzenia

Uzupełnienie komunikatu z 28 lutego 2019 r.

4 marca 2019 r.

Na prośbę pana prezesa Stanisława Zabłockiego, w uzupełnieniu komunikatu z dnia 28 lutego 2019 r. informujemy, że stwierdzenie o sędziach „dublerach” w Sądzie Najwyższym nie tylko było prostowane przez Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego, ale też sformułowania takiego nigdy nie użył również pan sędzia Stanisław Zabłocki, Prezes Sądu Najwyższego, kierujący pracami Izby Karnej.

W szczególności, określenia takiego nie zawiera jego oświadczenie, skierowane w dniu 18 lutego 2019 r. na ręce Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, o zamiarze przejścia w stan spoczynku. W oświadczeniu tym jest mowa jedynie o tym, że – cyt. „zrealizowanie obowiązku, którym obciążony został prezes Izby w znowelizowanym § 15 ust. 2 pkt 3a w zw. z § 83a Rozporządzenia, przed ostatecznym zakończeniem spraw, w których status niektórych osób został poddany wyjaśnieniu w trybie procesowym (między innymi przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej), byłoby dla mnie zbyt trudne do wykonania, z uwagi na przywiązanie do potrzeby szanowania orzeczeń innych sądów”, a nie ma w nim mowy, tak jak nie ma o tym mowy we wszystkich wcześniejszych wypowiedziach pana prezesa Stanisława Zabłockiego, o sędziach „dublerach”, jakby mogło to wynikać z treści rozmowy przeprowadzonej w „Sygnałach dnia” 28 lutego 2019 r. przez pana redaktora Piotra Goćka z panem ministrem Pawłem Muchą.

Nieodpowiedzialne przeinaczenie słów pana prezesa Stanisława Zabłockiego, dokonane przez autorkę materiału, który ukazał się w dniu 19 lutego 2019 r na portalu internetowym Wirtualnej Polski (na to źródło powołuje się pan minister Paweł Mucha), nie upoważnia nikogo do powielania tak przeinaczonej wypowiedzi i opierania argumentacji na sformułowaniu, które nigdy przez pana prezesa nie zostało użyte. Tym bardziej, że we wszystkich innych źródłach medialnych, a także w oficjalnym komunikacie Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego, zamieszczonym w dniu 18 lutego 2019 r. na stronie Sądu Najwyższego, słowa prezesa Stanisława Zabłockiego zostały przekazane precyzyjnie.

Informujemy także, że w związku z oświadczeniem z dnia 18 lutego 2019 r. pan prezes Stanisław Zabłocki nie rozmawiał z żadnym z dziennikarzy i nie udzielał jakichkolwiek dodatkowych wypowiedzi, w tym także autorce materiału zamieszczonego na portalu internetowym Wirtualnej Polski.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
4 marca 2019 r., godz. 9:36
Przejdź do początku