Wydarzenia

Konferencja "Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej-praktyka orzecznicza i wpływ na stosowanie prawa krajowego"

14 grudnia 2018 r.

​​W dniach 14-15 grudnia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbywała się konferencja: "Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej-praktyka orzecznicza i wpływ na stosowanie prawa krajowego". W konferencji uczestniczyła prof. Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.

Podczas pierwszego dnia konferencji zostały przedstawione wystąpienia dotyczące roli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie wykładni prawa Unii oraz zagadnienie europeizacji sporu o model ochrony Puszczy Białowieskiej. Panel dyskusyjny poświęcono regulacjom prawnym TSUE, etapom postępowania sądowego oraz pytaniom prejudycjalnym w aktualnym orzecznictwie.

Podczas drugiego dnia konferencji rozważania zaprezentowano w ramach dwóch paneli dyskusyjnych: "Wpływ orzecznictwa TSUE na stosowanie krajowych regulacji z zakresu prawa karnego i prawa podatkowego" oraz "Wpływ orzecznictwa TSUE na stosowanie krajowych regulacji z zakresu prawa cywilnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych".

Pełny program konferencji dostępny jest na stronie organizatora.

Konferencja została zorganizowana przez: Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia Oddział w Białymstoku, Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku, Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku, Podlaski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Warmińsko-Mazurski oddział Krajowej Izby Radców Podatkowych we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Patronat nad Konferencją sprawowali Prezes SA w Białymstoku i Prezes WSA w Białymstoku. 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
19 grudnia 2018 r., godz. 12:38
Przejdź do początku