Wydarzenia

Wizyta Grupy Roboczej Rady Praw Człowieka ONZ ds. dyskryminacji kobiet

7 grudnia 2018 r.

W dniu 7 grudnia Sąd Najwyższy odwiedziły ekspertki Grupy Roboczej Rady Praw Człowieka ONZ ds. dyskryminacji kobiet. W ramach wizyty odbyło się spotkanie, podczas którego odniesiono się do sytuacji kobiet w Polsce w prawie i praktyce.

Przedstawicielki Rady Praw Człowieka: Ivana Radačić, Przewodnicząca Grupy Roboczej oraz Melissa Upreti przyjechały do Polski w ramach prowadzenia dialogu z poszczególnymi państwami, na temat najlepszych praktyk w zakresie likwidacji przepisów prawa wprost dyskryminujących kobiety bądź też przepisów, których stosowanie lub oddziaływanie pośrednio przyczynia się do dyskryminacji kobiet.

Ekspertki Grupy Roboczej Rady Praw Człowieka ONZ ds. dyskryminacji kobiet odbyły spotkanie z prof. dr hab. Małgorzatą Gersdorf, Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego; Katarzyną Gonerą, Sędzią Sądu Najwyższego, prof. dr hab. Małgorzatą Wąsek-Wiaderek, Sędzią Sądu Najwyższego w Izbie Karnej oraz dr Elizą Maniewską, członkiem Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
12 grudnia 2018 r., godz. 10:40
Przejdź do początku