Wydarzenia

Sędziowie Sądu Najwyższego zwrócili pobrane świadczenia

25 lutego 2019 r.

W związku z obowiązkiem wynikającym z treści Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie świadczeń pobranych w związku z przejściem w stan spoczynku przez sędziów Sądu Najwyższego oraz sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy powrócili do pełnienia urzędu na poprzednio zajmowanym stanowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 236) informujemy, że sędziowie zobowiązani do zwrotu odpraw i ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy zwrócili pobrane świadczenia w wyznaczonym terminie.

Obowiązek ten dotyczył łącznie 20 sędziów Sądu Najwyższego, w tym Prezesów SN Józefa Iwulskiego i Stanisława Zabłockiego i wszyscy dokonali stosownych zwrotów.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
25 lutego 2019 r., godz. 11:14
Przejdź do początku