Wydarzenia

Informacja w związku pytaniami dot. korespondencji Izby Dyscyplinarnej SN z TSUE

29 listopada 2018 r.

W związku z kolejnymi pytaniami dotyczącymi korespondencji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, na prośbę Szefa Kancelarii Prezesa Izby Dyscyplinarnej, uprzejmie informuję, że TSUE potwierdził wpływ pisma z dnia 17 października 2018 r. zaznaczając, że dopóki do Trybunału nie wpłynie właściwy wniosek sądu odsyłającego o wycofanie odesłania prejudycjalnego, z którym wystąpiono na podstawie art. 267 TFUE, Trybunał jest zobowiązany dalej prowadzić postępowanie w trybie prejudycjalnym aż do czasu jego ukończenia.

Z kolei na pismo uzupełniające Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2018 r., w którym Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zwróciła się do TSUE z określonymi wnioskami, nie wpłynęła żadna odpowiedź.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
29 listopada 2018 r., godz. 16:05
Przejdź do początku