Wydarzenia

Prezes SN Stanisław Zabłocki złożył oświadczenie o przejściu w stan spoczynku

18 lutego 2019 r.

​KOMUNIKAT
Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego

W dniu 18 lutego 2019 r. Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Karnej sędzia Stanisław Zabłocki poinformował Pierwszą Prezesa SN, że z dniem 20 lutego 2019 r. przechodzi w stan spoczynku. Jako motyw swojej decyzji podał wejście w życie zmian w Regulaminie Sądu Najwyższego wprowadzonych Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 11 lutego 2019 r., które „nieuchronnie prowadzić będą do głębokiej destrukcji pracy Izby Karnej, chaosu i narastania zaległości”.

Prezes Stanisław Zabłocki podkreślił ponadto, że respektowanie wprowadzonych regulacji oznacza konieczność wyznaczania terminów sesji osobom, których status poddany został wyjaśnieniu w trybie procesowym, między innymi przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie chcąc działać wbrew swemu sumieniu uznał, że w tej sytuacji powinien przejść w stan spoczynku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w terminie 14 dni (do 6 marca) powinno odbyć się posiedzenie Zgromadzenia Sędziów Izby Karnej, na którym wybranych zostanie trzech kandydatów, spośród których Prezydent RP powoła nowego Prezesa kierującego pracą izby.

SSN Michał Laskowski
Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego

Komunikat Rzecznika Prasowego SN z dnia 18 lutego 2019 r.

Communiqué of the Spokesman for the Supreme Court of 18 Feb 2019 [English]

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
19 lutego 2019 r., godz. 10:52
Przejdź do początku