Wydarzenia

Komunikat Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego

29 listopada 2018 r.

Komunikat
Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego

​W związku z insynuacjami zawartymi w artykule M. Marosza „Nie chcieli oddać odpraw” - Gazeta Polska z 28.11.2018 r. stwierdzić należy, że nieprawdą jest jakoby sędziowie SN przeniesieni w stan spoczynku, a następnie przywróceni do czynnej służby nie chcieli oddać wypłaconych im odpraw.

W czasie, w którym w Sądzie Najwyższym trwały czynności zmierzające do określenia sposobu i terminu zwrotu odpraw uchwalona została kolejna nowelizacja ustawy o SN, w której uprawnienie co do tej kwestii przyznano Ministrowi Sprawiedliwości (zob. art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym). Minister Sprawiedliwości ma w drodze rozporządzenia określić sposób, tryb, rodzaje i termin zwrotu świadczeń pobranych w związku z przejściem w stan spoczynku sędziów, którzy powrócili do pełnienia urzędu, a także możliwość zaliczenia pobranych świadczeń na poczet należnego wynagrodzenia. O regulacji tej nie wspomniał autor artykułu ograniczając się do kłamliwego stwierdzenia, że sędziowie nie chcą oddać odpraw.

O ile aktualne jest jeszcze rozumienie dziennikarstwa jako działalności polegającej na rzetelnym informowaniu społeczeństwa o wydarzeniach i problemach, to tekst M. Marosza nie mieści się w zakresie tej definicji.

SSN Michał Laskowski
Rzecznik Prasowy SN

2018.11.29 - Komunikat Rzecznika Prasowego SN.pdfKomunikat Rzecznika Prasowego SN z dnia 29 listopada 2018 r.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
29 listopada 2018 r., godz. 10:37
Przejdź do początku