Wydarzenia

Komunikat Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego

15 listopada 2018 r.

Komunikat
Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego

W związku z treścią artykułu Macieja Gutowskiego i  Piotra Kardasa pt. „Ostatnie powołania do Sądu Najwyższego: powód do zafrasowania, a nie entuzjazmu” (Dziennik Gazeta Prawna z 15 listopada 2018 r.) należy stanowczo podkreślić, że wywody dotyczące powołania w dniu 8 listopada 2018 r. na stanowiska sędziów SN Małgorzaty Wąsek-Wiaderek i Pawła Wilińskiego oparte zostały na błędnym założeniu.

Powołania te nie dotyczą stanowisk, o których mowa w postanowieniu TSUE z 19 października 2018 r. (C-619/18R). Wymienieni sędziowie nie zajęli miejsc przeniesionych w stan spoczynku sędziów, którzy przekroczyli 65 rok życia. Co więcej Małgorzata Wąsek – Wiaderek i Paweł Wiliński wskazani zostali jako kandydaci do objęcia stanowisk w SN w czerwcu 2017 r. w wyniku procedury, w trakcie której spotkali się z pozytywnymi opiniami Zgromadzenia Sędziów Izby Karnej i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN i zakończonej przed ówczesną Krajową Radą Sądownictwa. Nie dotyczą ich zatem również formułowane wobec innych nowych sędziów SN zastrzeżenia dotyczące trybu wyłonienia ich kandydatur.

Powołanie sędziów Małgorzaty Wąsek – Wiaderek i Pawła Wilińskiego obiektywnie nie może więc, jak napisano w artykule: „powodować zajęcia miejsc, które TSUE nakazał pozostawić wolne do czasu rozstrzygnięcia”.

Co do obsady stanowisk w Izbie Karnej SN zauważyć trzeba, że po ponownym ich objęciu przez sędziów, którzy przekroczyli 65 rok życia i zostali przeniesieni w stan spoczynku (wszyscy stawili się do służby) oraz po powołaniu na stanowiska sędziów SN Małgorzaty Wąsek – Wiaderek i Pawła Wilińskiego zajęte są wszystkie stanowiska w tej Izbie. Warto  w tej materii zwrócić uwagę na treść komunikatu Rzecznika z 14 listopada 2018 r.

SSN Michał Laskowski
Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego

2018.11.15 - Komunikat Rzecznika Prasowego SN - DGP.pdfKomunikat Rzecznika Prasowego SN

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
15 listopada 2018 r., godz. 13:36
Przejdź do początku