Wydarzenia

Rzecznik Dyscyplinarny SN nie znalazł podstaw do podjęcia czynności wyjaśniających ws. sędziego SN Adama Tomczyńskiego

13 listopada 2018 r.

Rzecznik Dyscyplinarny Sądu Najwyższego poinformował w dniu dzisiejszym, że po przeprowadzeniu postępowania mającego na celu ustalenie znamion przewinienia, nie znalazł podstaw do podjęcia czynności wyjaśniających z własnej inicjatywy w sprawie sędziego SN Adama Tomczyńskiego.

Rzecznik Dyscyplinarny SN poinformował również, że nie wpłynęło do niego żądanie uprawnionego podmiotu o podjęcie czynności wyjaśniających.

Sprawa ta dotyczyła informacji prasowych o wpisach sędziego w mediach społecznościowych.

Zgodnie z art. 76 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym Rzecznik Dyscyplinarny Sądu Najwyższego podejmuje czynności wyjaśniające na żądanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej, Kolegium Sądu Najwyższego, Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego, lub z własnej inicjatywy, po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności niezbędnych do ustalenia znamion przewinienia, a także złożeniu wyjaśnień przez sędziego, chyba że złożenie tych wyjaśnień nie jest możliwe.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
13 listopada 2018 r., godz. 15:06
Przejdź do początku