Wydarzenia

Odpowiedź na pismo Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa

9 listopada 2018 r.

​Publikujemy dzisiejszą odpowiedź na pismo sędziego Leszka Mazura Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa skierowane w dniu 6 listopada br. do sędziego Dariusza Zawistowskiego Prezesa Sądu Najwyższego kierującego Izbą Cywilną, w którym sędzia Mazur zwrócił się z prośbą o informacje na temat przyczyn i podstaw prawnych działań polegających na „uniemożliwianiu pełnienia czynności orzeczniczych przez sędziów Sądu Najwyższego".

W odpowiedzi Prezes Zawistowski informuje, że brak jest podstaw do stwierdzenia, że uniemożliwia się pełnienie czynności orzeczniczych przez sędziów powołanych do Izby Karnej i Cywilnej Sądu Najwyższego.

Zwrócił uwagę, że powody wydania zarządzenia, dotyczącego wstrzymania wyznaczania pana Wojciecha Sycha do składów orzekających, a także zdjęcia z wokandy spraw już wyznaczonych do rozpoznania zastały wymienione w tym zarządzeniu.

Jak informuje Prezes Zawistowski, te same względy legły u podstaw o niewyznaczaniu do składów orzekających sędziów powołanych do Izby Cywilnej. Nastąpiło to z uwagi na postanowienia o zabezpieczeniu, wydane przez Naczelny Sąd Administracyjny w sprawach obejmujących tę część konkursu, która dotyczyła naboru na wakujące stanowiska w Izbie Cywilnej.

W odpowiedzi podkreślono, że istota decyzji obu prezesów nie polega na odebraniu wyznaczonych sędziom spraw, a jedynie na czasowym niewyznaczaniu ich do składów orzekających. Decyzje te podjęte zostały w trosce o jednolitość praktyki sądowej oraz bezpieczeństwo procesowe stron.

Prezes Zawistowski zwraca również uwagę, że podniesione w odwołaniach do NSA wątpliwości co do prawidłowości przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska sędziów SN, mogłyby zostać wyjaśnione znacznie wcześniej, gdyby nie fakt nieprzesłania przez KRS przez długi okres czasu środków odwoławczych do tego Sądu.

Odpowiedź w dniu dzisiejszym została przekazana do Krajowej Rady Sądownictwa.

2018.11.09 - odpowiedź do KRS.pdfOdpowiedź na pismo KRS

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
9 listopada 2018 r., godz. 16:15
Przejdź do początku