Wydarzenia

Delegacja Sądu Najwyższego w Wyższym Sądzie Krajowym w Koblencji

24 - 27 września 2018 r.

W dniach 24-27 września 2018 r. delegacja Sądu Najwyższego Izby Cywilnej w składzie: Pan Dariusz Zawistowski, Prezes Sądu Najwyższego, SSN Pani Teresa Bielska-Sobkowicz, SSN Pani Agnieszka Piotrowska, SSN Pan prof. dr hab. Karol Weitz, złożyła wizytę w Wyższym Sądzie Krajowym w Koblencji.

W związku z wizytą polskiej delegacją w odbyła się również konferencja naukowa z udziałem sędziów Sądu Najwyższego. Referaty na konferencji wygłosili:

- Prezes SN Dariusz Zawistowski - „Odpowiedzialności odszkodowawczej za działanie władzy publicznej – geneza i ewolucja w prawie polskim”

- Sędzia SN Agnieszka Piotrowska - „Nowe tendencje w zakresie odpowiedzialności za szkody powstałe podczas leczenia (szkody medyczne)”.

D. Zawistowski - Odpowiedzialność odszkodowawcza za działanie władzy publicznej. Geneza i ewolucja w prawie polskim.pdfD. Zawistowski - Odpowiedzialność odszkodowawcza za działanie władzy publicznej. Geneza i ewolucja w prawie polskim

A. Piotrowska - Nowe tendencje w zakresie odpowiedzialności za szkody powstałe podczas leczenia.pdfA. Piotrowska - Nowe tendencje w zakresie odpowiedzialności za szkody powstałe podczas leczenia

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
2 października 2018 r., godz. 15:59
Przejdź do początku