Wydarzenia

Pierwszy Prezes SN apeluje o ogólnoeuropejską debatę na temat praworządności

18 września 2018 r.

Publikujemy podziękowanie skierowane przez Prof. Małgorzatę Gersdorf do Prezesów Stowarzyszeń Sędziowskich Państw Nordyckich za uchwałę w sprawie sytuacji polskiego wymiaru sprawiedliwości z 31 sierpnia br., w którym zaapelowała również o zorganizowanie ogólnoeuropejskiej debaty na temat praworządności.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf, składając podziękowania za podjętą uchwałę, wyraziła swoje głębokie poruszenie, że obecna sytuacja sądownictwa w Polsce jest przedmiotem zainteresowania i zaangażowania środowisk prawniczych w innych krajach europejskich.

Prof. Małgorzata Gersdorf zwróciła uwagę na personalne ataki, których doświadczają sędziowie w naszym kraju, zarówno ze strony polityków partii rządzącej jak i mediów, pozostających pod wpływem obecnego rządu. Zabiegi te, nie tylko zaprzeczają idei przeprowadzania reform w demokratycznym państwie prawa, lecz również godzą w podstawowe wartości, takie jak godność osobista oraz prawo do swobodnej wypowiedzi.

W podziękowaniu zawarty został również apel o wsparcie w zapoczątkowaniu szerokiej debaty na arenie ogólnoeuropejskiej, której tematem przewodnim miałyby być rozważania na temat praworządności. Prof. Gersdorf zwróciła uwagę na potrzebę zaproszenia do dyskusji zwykłych obywateli, nie związanych z elitami politycznymi oraz środowiskiem prawniczym.

W ocenie Pierwszego Prezesa SN szeroka akcja edukacyjna tłumacząca rzeczywisty sens trójpodziału władz i niezależności władzy sądowniczej od świata polityki jest konieczna. Służyć temu miałoby budowanie ogólnopolskiej sieci edukatorów prawnych, wspieranie polskich organizacji pozarządowych działających na rzecz praworządności oraz zorganizowanie paneuropejskiego kongresu prawniczego.

2018.09.10 - Podziekowania Prezesi Stow Sedziow PL.pdfPodziękowanie do Prezesów Stowarzyszeń Sędziowskich Państw Nordyckich [PL]

2018.09.10 - Podziekowania Prezesi Stow Sedziow EN.pdfPodziękowanie do Prezesów Stowarzyszeń Sędziowskich Państw Nordyckich [EN]

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
18 września 2018 r., godz. 12:57
Przejdź do początku