Wydarzenia

Oświadczenia SSN Anny Owczarek i SSN Marii Szulc

13 września 2018 r.

Publikujemy oświadczenie sędziów Sądu Najwyższego Anny Owczarek i Marii Szulc, wydane w związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym postanowienia Prezydenta RP o przeniesieniu w stan spoczynku.

W oświadczeniu stwierdzają, że usunięcie ich z urzędu przez przeniesienie w stan spoczynku nastąpiło wbrew prawu i wbrew ich woli, a także ślubowaniu sędziowskiemu.

Oświadczyły również, że 60-dniowy termin określony w art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – prawo o ustroju sądów w stosunku do nich nie rozpoczął biegu.

Zarówno sędzia Szulc jak i Owczarek oświadczyły również, że nadal są sędziami Izby Cywilnej w stanie czynnym i będą w służbie do ukończenia 70 roku życia.

W interesie wymiaru sprawiedliwości i stron postępowań w sprawach wniesionych do Sądu Najwyższego oświadczyły, że powstrzymują się od orzekania do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia co do legalności przeniesienia ich w stan spoczynku.

2018.09.13 - Oświadczenie - SSN Anna Owczarek.pdfOświadczenie SSN Anny Owczarek

2018.09.13 - Oświadczenie - SSN Maria Szulc.pdfOświadczenie SSN Marii Szulc

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
13 września 2018 r., godz. 16:45
Przejdź do początku