Wydarzenia

Oświadczenie SSN Józefa Iwulskiego

13 września 2018 r.

Publikujemy oświadczenie sędziego Sądu Najwyższego Józefa Iwulskiego, wydane w związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym postanowienia Prezydenta RP o przeniesieniu w stan spoczynku.

W oświadczeniu sędzia Iwulski stwierdza, że usuniecie go z urzędu przez odesłanie w stan spoczynku następuje wbrew jego woli, a także ślubowaniu sędziowskiemu.

Podkreślił, że uważa się nadal za sędziego Sądu Najwyższego czynnego w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz, że pozostanie w służbie do dnia ukończenia siedemdziesięciu lat życia i pozostaje w gotowości do pełnienia obowiązków orzeczniczych.

Sędzia Iwulski oświadczył również, że w interesie wymiaru sprawiedliwości i stron postępowania w sprawach wniesionych do Sądu Najwyższego, zmuszony jest do wstrzymania się od rozpoznawania spraw, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia powstałej, nadzwyczajnej sytuacji faktycznej i prawnej.

2018.09.13 - Oświadczenie - SSN Józef Iwulski.pdfOświadczenie SSN Józefa Iwulskiego

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
13 września 2018 r., godz. 14:34
Przejdź do początku