Wydarzenia

Podziękowanie za karty i listy ze słowami poparcia dla sędziów Sądu Najwyższego

27 sierpnia 2018 r.

Szanowni Państwo,

pragnę złożyć wyrazy podziękowania za wciąż napływającą korespondencję ze słowami poparcia dla działalności mojej i sędziów niezależnego Sądu Najwyższego.

Od wielu miesięcy jesteśmy świadkami bezprecedensowego ataku na wymiar sprawiedliwości. Podważane są konstytucyjne zasady, które gwarantują niezależność sądownictwa od pozostałych władz i niezawisłość sędziów. Niszczone są fundamenty demokratycznego państwa prawa, jakim jest Rzeczpospolita Polska, a najwyższe władze państwowe otwarcie deklarują nieuznawanie i ignorowanie orzeczeń nie tylko sądów krajowych, lecz również Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Dla nas, sędziów Sądu Najwyższego, liczne kartki pocztowe i listy kierowane do Sądu Najwyższego są przede wszystkim potwierdzeniem, że działalność jaką prowadzimy w obronie praworządności w Polsce jest krokiem słusznym i znajduje poparcie w społeczeństwie. Świadczą one jednak również o obywatelskiej dojrzałości i świadomości, że na naszych oczach zagrożone są podstawowe zasady demokratycznego państwa prawa.

Jest to niezwykle istotny i odważny, ale również piękny i spontaniczny gest pokazujący, że warto niezłomnie trwać w obronie niezawisłości sędziów i niezależności sądów oraz fundamentalnych wartości w demokratycznym państwie prawa.

Raz jeszcze serdecznie dziękuję za okazaną życzliwość, solidarność oraz wsparcie moralne płynące od Państwa.

Z wyrazami szacunku
Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf

2018.08.27 - Podziękowanie za słowa poparcia.pdfPodziękowanie za słowa poparcia

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
27 sierpnia 2018 r., godz. 13:34
Przejdź do początku