Wydarzenia

Odwołania sędziów SN od uchwał KRS złożone w Sądzie Najwyższym

30 lipca 2018 r.

KOMUNIKAT
Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego

W związku z wypowiedzią rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa dra Macieja Mitery z dnia 27 lipca 2018 r. udzieloną Polskiej Agencji Prasowej co do tego, że „Przewodniczący KRS Leszek Mazur nie nada biegu i nie prześle do Sądu Najwyższego odwołań trojga sędziów (Anny Owczarek, Marii Szulc i Józefa Iwulskiego) od negatywnego zaopiniowania ich oświadczeń o woli dalszego orzekania”, uprzejmie przypominamy, że przesłanie odwołań to prawny obowiązek KRS i to bez względu na merytoryczną ocenę ich treści.

Sytuacja ta jest podobna do takiej, w której sąd pierwszej instancji zobowiązany jest do przesłania do sądu odwoławczego wniesionego środka odwoławczego lub sąd odwoławczy wniesionej kasacji lub skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

Analizy prawnej obowiązków spoczywających w tym zakresie na Krajowej Radzie Sądownictwa dokonał Sąd Najwyższy m. in. w wyroku z 12 sierpnia 2014 r., sygn. akt III KRS 30/14. Przed podjęciem ewentualnych decyzji polecamy uwadze treść uzasadnienia tego orzeczenia.

Informuję również, że w dniu dzisiejszym sędziowie SN Anna Owczarek, Maria Szulc oraz Józef Iwulski swoje odwołania złożyli bezpośrednio do Sądu Najwyższego.

W załączeniu odpis pisma SSN Józefa Iwulskiego z dnia 30 lipca 2018 r. do Sądu Najwyższego.

SSN Michał Laskowski
Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego

2018.07.30 - Pismo SSN Iwulskiego do SN.pdfPismo SSN Iwulskiego do Sądu Najwyższego z dnia 30 lipca 2018 r.

2018.07.30 - Komunikat Rzecznika Prasowego SN.pdfKomunikat Rzecznika Prasowego SN z dnia 30 lipca 2018 r.

III-KRS-0030_14.pdfWyrok SN z dnia 12 sierpnia 2014 r. sygn. akr III KRS 30/14 (OSNP 2016 nr 2, poz. 28)

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
30 lipca 2018 r., godz. 16:09
Przejdź do początku