Wydarzenia

Komunikat Rzecznika Prasowego w związku z wypowiedzią Jana Olszewskiego

25 lipca 2018 r.

Komunikat
Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego

W związku z wypowiedzią Pana Jana Olszewskiego o Prezesie SN Józefie Iwulskim, która znalazła się w wywiadzie opublikowanym na łamach „Rzeczpospolitej” z dnia 25 lipca 2018 r. należy przypomnieć, że odbycie obowiązkowej (niezawodowej) służby wojskowej w WSW nie było objęte koniecznością wykazywania w oświadczeniach lustracyjnych. Wynika to wprost z art. 3a ust. 3 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jedn. DZ.U. z 2017 r., poz. 2186 ze zm.).

Ponadto zauważyć trzeba, że prokurator IPN badający oświadczenie lustracyjne sędziego Józefa Iwulskiego nie stwierdził wątpliwości co do zgodności oświadczenia z prawdą i sprawę pozostawił bez dalszego biegu.

Wobec powyższego należy stanowczo podkreślić, że nie jest prawdą, iż sędzia SN Józef Iwulski złożył fałszywe oświadczenie lustracyjne. Wypowiedzi takie są nieuprawnione i godzą w dobre imię Pana sędziego Iwulskiego.

SSN Michał Laskowski
Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
25 lipca 2018 r., godz. 14:52
Przejdź do początku