Wydarzenia

Sprostowanie nieprawdziwych informacji dotyczących SSN Józefa Szewczyka

25 lipca 2018 r.

SPROSTOWANIE

​W związku z kolejnymi artykułami autorstwa red. Macieja Marosza, dotyczącymi stanu kadry sędziowskiej w Sądzie Najwyższym (Gazeta Polska z 25 lipca 2018 r. i Gazeta Polska codziennie z 21 lipca 2018 r.) uprzejmie informujemy, że w artykułach tych powielana jest nieprawdziwa informacja dotycząca sędziego SN Józefa Szewczyka, który miał orzekać w procesach politycznych przeciwko wrogom systemu komunistycznego w latach 80-tych.

Wyjaśnialiśmy już, że sędzia Józef Szewczyk nie odbywał służby wojskowej ze względu na stan zdrowia i nie miał w związku z tym stopnia starszego kaprala, ani nie orzekał jako ławnik w sądzie Okręgu Wojskowego w Warszawie. Józef Szewczyk został sędzią w roku 1990. Informowaliśmy o tym opinię publiczną w styczniu 2018 r. w komunikacie opublikowanym na stronie SN.

Uporczywe powtarzanie nieprawdziwych informacji, naruszających dobra osobiste konkretnego sędziego świadczy bądź o poważnej nierzetelności, bądź o złej woli. Mimo odporności sędziów na słowa krytyki rozważać w podobnych sytuacjach trzeba wystąpienie z pozwem do sądu. Może konieczność uiszczenia stosownej kwoty na wybrany cel społeczny skłaniałaby do większej staranności w formułowaniu zarzutów. Poprzestanie na odwoływaniu się do zasad etyki zawodowej wydaje się obecnie mało skuteczne.

SSN Michał Laskowski
Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego

 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
25 lipca 2018 r., godz. 13:15
Przejdź do początku