Wydarzenia

Co oznacza "interes wymiaru sprawiedliwości" i "ważny interes społeczny"?

18 lipca 2018 r.

​Uprzejmie przedstawiamy opinię dotyczącą dalszego zajmowania stanowiska przez sędziego Sądu Najwyższego prof. Wojciecha Katnera, zgodnie z którą: "wyrażenie zgody na dalsze zajmowanie stanowiska nie jest zgodne z interesem wymiaru sprawiedliwości i ważnym interesem społecznym". Załączamy także krótki biogram SSN prof. Wojciecha Katnera.

 

 001 (002).jpg

 

 

 Wojciech Jan Katner


Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego, instruktor harcerski, harcmistrz, Przewodniczący ZHP (2001–2005), honorowy prezes Stowarzyszenia Polskich Stypendystów Fulbrighta, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli (1992–1997), sędzia Sądu Najwyższego orzekający w Izbie Cywilnej (od 2009).

Autor i współautor 9 książek, 2 podręczników oraz ok. 120 artykułów z prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa handlowego i prawnej ochrony środowiska. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pisma o podobnej treści otrzymało czworo sędziów SN, którzy złożyli oświadczenia o woli dalszego zajmowania stanowiska zgodnie z ustawą o SN oraz z załączonymi zaświadczeniami lekarskimi.

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
19 lipca 2018 r., godz. 13:15
Przejdź do początku