Wydarzenia

Wizyty przedstawicieli Amnesty International oraz europejskich organizacji sądowniczych

6 lipca 2018 r.

​W dniu 6 lipca w Sądzie Najwyższym odbyły się spotkania z przedstawicielami Amnesty International, a także z przedstawicielami europejskich organizacji sądowniczych.

W ramach pierwszego spotkania Pierwszy Prezes SN, Małgorzata Gersdorf oraz Rzecznik Prasowy SN Michał Laskowski odbyli rozmowy z delegacją Amnesty International w składzie:

-Kumi Naidoo, przyszły Sekretarz Generalny AI (obejmie urząd w niedzielę, 8.07.);
-Gauri van Gulik, Dyrektor ds. Europy z Sekretariatu Międzynarodowego AI;
-Draginja Nadażdin, Dyrektor Stowarzyszenia Amnesty International z siedzibą w Warszawie.

Na drugim ze spotkań z Pierwszym Prezesem SN, Małgorzatą Gersdorf; Prezesem SN kierującym pracami Izby Cywilnej Dariuszem Zawistowskim; Prezesem SN kierującym pracami Izby Karnej Stanisławem Zabłockim oraz Rzecznikiem Prasowym SN Michałem Laskowskim rozmawiali:  

-Kees Sterk - Prezydent Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ), Wiceprezes holenderskiej Rady Sądowniczej;
- Maarten Feteris - Reprezentuje Przewodniczącego Europejskiej Sieci Pierwszych Prezesów Sądów Europejskich UE, Prezes Sądu Najwyższego Holandii;
- Marc de Werd, przedstwiciel Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich przy Radzie Europy (CCJE).

Spotkania dotyczyły aktualnej sytuacji wokół Sądu Najwyższego. Przybyli goście przekazali prof. Małgorzacie Gersdorf, Pierwszemu Prezesowi SN, wyrazy wsparcia.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
6 lipca 2018 r., godz. 16:54
Przejdź do początku