Wydarzenia

Oświadczenie Prezesa Sądu Najwyższego Józefa Iwulskiego

4 lipca 2018 r.

Oświadczenie
Prezesa Sądu Najwyższego
kierującego pracami Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

W nawiązaniu do treści Zarządzenia nr 42/2018 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 3 lipca 2018 r., w związku z pewnymi nieporozumieniami powstającymi na jego tle w przekazie medialnym, pragnę wyjaśnić, że:

zarządzenie to zostało wydane przed godziną 15.30 w dniu 3 lipca 2018 r. i wyznacza mnie jako prezesa zastępującego Pierwszą Prezes w czasie jej nieobecności, na podstawie przywołanego przepisu ustawy o Sądzie Najwyższym - można więc łatwo sprawdzić jaką kompetencję przepis ten przewiduje;

nie jestem więc zastępcą, a tym bardziej następcą Pierwszej Prezes SN a jedynie zastępuję ją w razie, gdy będzie nieobecna (na przykład w czasie zwolnienia lekarskiego, wyjazdu służbowego czy urlopu wypoczynkowego).

SSN Józef Iwulski

2018.07.04 - Oświadczenie Prezesa SN Józefa Iwulskiego.pdfOświadczenie Prezesa Sądu Najwyższego Józefa Iwulskiego z dnia 4 lipca 2018 r.

2018.07.03 - Zarządzenie_PPSN_42_2018.pdfZarządzenie nr 42/2018 Pierwszego Prezesa SN z dnia 3 lipca 2018 r.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
4 lipca 2018 r., godz. 12:45
Przejdź do początku