Wydarzenia

Komunikat Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego

3 stycznia 2013 r.

W związku z ubiegłorocznymi publikacjami w środkach społecznego przekazu na temat domniemywanych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, Prokurator Generalny Andrzej Seremet, w piśmie z dnia 21 grudnia 2012 r. skierowanym do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego, odniósł się do treści tych informacji medialnych, po dokonanej w Prokuraturze Generalnej analizie sprawy, w szczególności pod kątem trafności podjętych decyzji merytorycznych przez Prokuraturę Apelacyjną w Krakowie..

Prokurator Generalny poinformował, że „powoływana w mediach sprawa nie dotyczy korupcji w Sądzie Najwyższym, lecz powoływania się w okresie od 22 grudnia 2008 r. do 14 października 2009 r. we Wrocławiu, Warszawie i innych miejscowościach na terenie Polski oraz poza jej granicami na wpływy (…) (między innymi – przyp. P.H.) w Sądzie Najwyższym i podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu korzystnych dla ustalonej osoby orzeczeń sądowych w sprawie (…) (cywilnej o zapłatę – przyp. P.H.) w zamian za korzyści majątkowe i obietnice ich udzielenia, tj. przestępstwa z art. 230 § 1 k.k.”
 
                                                                                                      Prof. dr hab. Piotr Hofmański
                                                                                                Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Szmurło Mariusz (msz)
Czas udostępnienia informacji w BIP:
8 stycznia 2013 r., godz. 13:54
Przejdź do początku