Wydarzenia

Oświadczenia sędziów SN o gotowości do pełnienia obowiązków sędziego po 3 lipca br.

13 czerwca 2018 r.

W dniu 12 czerwca br. kolejnych dwóch sędziów Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65. rok życia, złożyło Pierwszemu Prezesowi SN oświadczenia o gotowości do pełnienia obowiązków sędziego nadal - również po dniu 3 lipca 2018 r.

Sędziowie Izby Karnej - Przemysław Kalinowski i Józef Szewczyk – w swoich oświadczeniach powołują się na przepis art. 180 ust. 1 Konstytucji RP gwarantujący nieusuwalność sędziego.

Ogólna liczba złożonych przez sędziów oświadczeń wynosi 16, z czego dla 9 podstawę prawną stanowią regulacje ustawy o SN z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 5 ze zm.), natomiast w 7 oświadczeniach sędziowie powołali się bezpośrednio na Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
13 czerwca 2018 r., godz. 12:18
Przejdź do początku