Wydarzenia

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN

29 maja 2018 r.

 

U c h w a ł a
Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego
z dnia 29 maja 2018 r.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, działając na podstawie art. 17§1 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko co do oceny zmian wprowadzonych w ustawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości, stwierdza, że:

1. ustawowe skrócenie kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego jest niezgodne z art. 183 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
2. ustawowe obniżenie wieku przejścia w stan spoczynku urzędujących obecnie Sędziów Sądu Najwyższego jest niezgodne z art. 180 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Zmiany wprowadzone ustawami uchwalonymi przez Parlament po wejściu w życie ustawy z dnia
8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym nie usuwają wskazanych, a także innych naruszeń Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej sygnalizowanych w dotychczasowych uchwałach Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego.
 
 
Informujemy też, że posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego w dniu dzisiejszym zostało odroczone do dnia 28 czerwca 2018 r.

 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
29 maja 2018 r., godz. 14:30
Przejdź do początku