Wydarzenia

Organizacja pracy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych

23 maja 2018 r.

Po wejściu w życie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym część spraw nie jest rozpoznawana i czeka na powołanie sędziów do nowych izb – Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Dyscyplinarnej.

Pośród tych spraw znajduje się m.in. 14 skarg na przewlekłość postępowania, które zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2018 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. 2018 r. poz. 5 ze zm.), która weszła w życie 3 kwietnia br., rozpoznawane są w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Na rozpoznanie skargi sąd ma dwa miesiące.

Pomimo nieuwzględnienienia przez ustawodawcę specyfiki skargi na przewlekłość postępowania w nowej ustawie o Sądzie Najwyższym i krótkiego terminu na ich rozpoznanie, dotychczas nie zostały podjęte kroki zmierzające do powołania sędziów do tej Izby, co umożliwiłoby rozpoznawanie oczekujących na rozpoznanie spraw.

W Sądzie Najwyższym podjęto próby zapobieżenia tzw. „wtórnej przewlekłości” postępowania i umożliwienie rozpoznawania tych skarg.

W kwietniu dostosowane zostały wewnętrzne regulacje dotyczące organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych, określono repertoria prowadzone w nowych Izbach, a na ostatnim posiedzeniu Kolegium Sądu Najwyższego, w dniu 16 maja, został utworzony Wydział w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego oddelegował również do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych sędziego, który do końca czerwca zajmuje się organizacją pracy wydziału.

Z uwagi na wątpliwości natury procesowej, Pierwszy Prezes SN zdecydował ograniczyć działania podjęte w ramach Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jedynie do czynności biurowych i ewidencyjnych.

Podjęte kroki umożliwią szybkie i sprawne rozpoznanie spraw, w szczególności skarg na przewlekłość postępowania, niezwłocznie po powołaniu przez Prezydenta RP sędziów do orzekania w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Działania związane z organizacją pracy i orzekaniem w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, zgodnie z ustawą o SN, będą mogły zostać podjęte po powołaniu Prezesa SN kierującego pracami Izby Dyscyplinarnej.

 

SSN Michał Laskowski
Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego

 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
23 maja 2018 r., godz. 12:34
Przejdź do początku