Wydarzenia

Sędziowie SN na konferencji „Udział czynnika obywatelskiego w wymiarze sprawiedliwości”

24 kwietnia 2018 r.

​W dniu wczorajszym (23.04) odbyła się  międzynarodowa konferencja na temat „Udział czynnika obywatelskiego w wymiarze sprawiedliwości”.  W konferencji uczestniczyli sędziowie Sądu Najwyższego, w tym I Prezes SN prof. Małgorzata Gersdorf i Prezes SN kierujący pracami Izby Cywilnej Dariusz Zawistowski.

W trakcie pierwszego panelu, który był moderowany przez sędziego SN prof. Wojciecha Katnera referat ma temat „Kolegialność czy jednoosobowość składu orzekającego” wygłosił sędzia SN prof. Karol Weitz.

Celem konferencji było podjęcie debaty na temat problemu niezawisłości sędziowskiej w ramach realizacji kompetencji władzy sądowniczej przez sędziów niezawodowych. Zakres konferencji obejmował problematykę wprowadzenia do polskiego systemu prawnego instytucji sędziów pokoju oraz obywatelskich sędziów handlowych. Konferencja była również szansą analizy istniejących regulacji prawnych, w tym instytucji ławnika sądowego i mediatora.

Konferencja odbyła się w Warszawie i została zorganizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iuistitia”, Katedrę Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Śląskiego i wydawnictwo C.H. Beck.

Więcej informacji na stronie poświęconej konferencji.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
24 kwietnia 2018 r., godz. 10:15
Przejdź do początku