Wydarzenia

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego

13 kwietnia 2018 r.

U c h w a ł a
Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego
w sprawie projektowanych zmian dotyczących sądownictwa w Polsce
z dnia 13 kwietnia 2018 r.

Sędziowie Sądu Najwyższego zebrani na Zgromadzeniu Ogólnym w dniu 13 kwietnia 2018 r. oświadczają:

1. Podtrzymujemy stanowisko wyrażone w uchwałach Zgromadzenia Ogólnego sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2018 r. oraz 3 kwietnia 2018 r., dotyczące niekonstytucyjności i niezgodności ze standardami demokratycznego państwa prawa ustaw o zmianie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym oraz o zmianie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa.

2. Stwierdzamy, że będące przedmiotem prac parlamentarnych nowelizacje wymienionych ustaw, przedstawiane jako „mające na celu udoskonalenie jakości polskiego sądownictwa”, nie usuwają powszechnie znanych wad tych ustaw. Sposób ich rozpatrywania jest demonstracyjnie sprzeczny z elementarnymi zasadami przyzwoitej legislacji. Nowelizacje te nie zmierzają do przywrócenia w Polsce konstytucyjnego podziału władz, gwarantującego niezależność i odrębność władzy sądowniczej, lecz pogłębiają zależność tej władzy od organów władzy wykonawczej. Wprowadzają przez to w błąd polską i międzynarodową opinię publiczną.

2018.04.13 - Uchwała Zgromadzenia Ogólnego.pdfUchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN z dnia 13 kwietnia 2018 r.

Informujemy też, że posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego w dniu dzisiejszym zostało odroczone do dnia 24 kwietnia 2018 r. do godz. 11.00.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
16 kwietnia 2018 r., godz. 8:23
Przejdź do początku