Wydarzenia

Apel Sędziów Sądu Najwyższego

3 kwietnia 2018 r.

W dniu dzisiejszym (03.04) Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego podjęło uchwałę, w której sędziowie m.in zaapelowali do przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej o wykazanie rzeczywistej woli przyjęcia rozwiązań, które nie naruszają zasady trójpodziału władz, niezależności sądów, niezawisłości i nieusuwalności sędziów. Za przyjęciem uchwały głosowało 68 sędziów, dwóch sędziów wstrzymało się od głosu, nie było głosów przeciwnych.

Na dzisiejszym posiedzeniu sędziowie SN dyskutowali nad zmianami w funkcjonowaniu oraz analizowali sytuacją prawną Sądu Najwyższego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 8 grudnia 2018 r. o Sądzie Najwyższym. Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego w dniu dzisiejszym zostało odroczone do dnia 13 kwietnia 2013 r. do godz. 13.00.

2018.04.03 - Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN.pdfUchwała Zgromadzenia Sędziów SN

2018.04.03 - Zestawienie zmian wprowadzonych ustawą o SN.pdfZestawienie zmian wprowadzonych nową ustawą o SN

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
3 kwietnia 2018 r., godz. 16:34
Przejdź do początku