Wydarzenia

Opinia Pierwszego Prezesa SN do projektu Regulaminu Sądu Najwyższego

28 marca 2018 r.

W dniu wczorajszym (27.03) Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf przedstawiła opinię do projektu rozporządzenia Prezydenta RP w sprawie Regulaminu Sądu Najwyższego. Opinia została przekazana do Kancelarii Prezydenta RP w odpowiedzi na projekt rozporządzenia przesłany przez Kancelarię w dniu 21 marca z prośbą o przedstawienie uwag. Wraz z projektem regulaminu przesłano także projekty rozporządzeń Prezydenta RP w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, w sprawie sposobu wyboru, składu i struktury organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań Rady Ławniczej Sądu Najwyższego, a także w sprawie stawek dodatku funkcyjnego członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.​​

2018.03.27 - Opinia_SN_do_projektu_regulaminu_SN.pdfOpinia SN do projektu Regulaminu Sądu Najwyższego

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
28 marca 2018 r., godz. 14:54
Przejdź do początku