Wydarzenia

Internetowa baza orzeczeń Sądu Najwyższego

25 października 2012 r.

W serwisie internetowym Sądu Najwyższego od 22 października br. dostępna jest nowa baza orzeczeń Sądu Najwyższego.

Publikacja orzeczeń Sądu Najwyższego w Internecie ma na celu poszerzenie dostępności orzecznictwa Sądu Najwyższego poprzez jego udostępnianie wraz z uzasadnieniami w postaci elektronicznej w sposób szybki i przyjazny użytkownikowi. Baza orzeczeń stanowi narzędzie, które obok Internetowego Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych i Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych ma służyć ujednolicaniu orzecznictwa i kształtowaniu kultury prawnej społeczeństwa oraz wykonywaniu kontroli społecznej nad prawidłowością działania wymiaru sprawiedliwości.

Udostępnione narzędzie pozwala każdemu zainteresowanemu, bez konieczności rejestracji i składania odrębnego wniosku, wyszukanie i uzyskanie dostępu do bieżącego orzecznictwa Sądu Najwyższego. W bazie systematycznie zamieszczane są bieżące i archiwalne orzeczenia wraz z uzasadnieniami po wcześniejszym poddaniu ich procesowi anonimizacji.

Internetowa baza orzeczeń Sądu Najwyższego jest wynikiem realizacji zarządzenia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie anonimizacji i udostępniania orzeczeń Sądu Najwyższego oraz informacji o sprawach sądowych w Sądzie Najwyższym. Została zaprezentowana przez Pierwszego Prezesa SN Stanisława Dąbrowskiego w dniu 24 października br. na konferencji Ministerstwa Sprawiedliwości pt. „Internetowa Publikacja Orzeczeń Sądowych – prawo do sądu i informacji publicznej”.

Równocześnie z internetową bazą orzeczeń, w serwisie Sądu Najwyższego udostępnione zostało narzędzie "e-Sprawa", które pozwala na uzyskanie informacji o sprawach przed Sądem Najwyższym takich jak m.in. termin rozpoznania, data wpływu, podmiot wnoszący lub wniesiony środek. Narzędzie umożliwia wyszukanie interesującej nas sprawy według sygnatury akt SN lub sądu niższej instancji.

Zapraszamy do zapoznania się i skorzystania z nowych narzędzi. Pragniemy wyrazić nadzieję, że nowe funkcjonalności spełniają oczekiwania stawiane przed Sądem Najwyższym, jako instytucją wymiaru sprawiedliwości funkcjonującą w nowoczesnym społeczeństwie.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
8 listopada 2012 r., godz. 9:56
Przejdź do początku