Wydarzenia

Oświadczenie Sędziego SN Andrzeja Siuchnińskiego

26 stycznia 2018 r.

Publikujemy oświadczenie Sędziego Sądu Najwyższego Andrzeja Siuchnińskiego wydane w związku z licznymi informacjami medialnymi dotyczącymi sędziów orzekających w sprawach karnych w okresie stanu wojennego.

2018.01.26 Oświadczenie SSN Andrzeja Siuchnińskiego.pdfOświadczenie Sędziego SN Andrzeja Siuchnińskiego z dnia 26 stycznia 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że w związku z pojawiającymi się publikacjami prasowymi oraz dalszymi wypowiedziami przedstawicieli władzy, którzy odnosząc się do oświadczenia Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia br. prowadzą polemikę, powołując się na doniesienia prasowe, rozpoczęliśmy starania o weryfikację informacji, które pojawiają się w tych publikacjach.

Rzecznik Prasowy SN powziął istotne wątpliwości co do rzetelności wskazanych materiałów prasowych po informacji uzyskanej od jednego z sędziów wymienionych w artykule opublikowanym na portalu internetowym wPolityce.pl.

W artykule czytamy m.in., że sędzia Józef Szewczyk orzekający w Izbie Karnej, w czasie stanu wojennego był w stopniu starszego kaprala i ławnikiem w składzie sądu Okręgu Wojskowego - Warszawa, który skazał Mateusza Wierzbickiego na 8 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem jej wykonania na okres dwóch lat, za rozdawanie ulotek o przyczynach ogłoszenia stanu wojennego i sytuacji w Polsce oraz znieważające naczelne organy władzy państwowej.

Rzetelność powyższej informacji budzi uzasadnioną wątpliwość ze względu na fakt, iż sędzia Szewczyk nigdy nie był w wojsku. Józef Szewczyk miał orzeczoną kategorię E, która oznaczała trwałą i całkowitą niezdolność do czynnej służby wojskowej zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie mobilizacji oraz w czasie wojny. Józef Szewczyk nigdy też nie był ławnikiem w składzie sądu Okręgu Wojskowego – Warszawa. Sędzią zaś jest od 16 grudnia 1990 roku.

Uzasadnianie potrzeby zmian kadrowych w Sądzie Najwyższym, powołując się na nierzetelne doniesienia prasowe, które ze względu na zbieżność nazwisk rozpowszechniają nieprawdziwe informacje o sędziach Sądu Najwyższego, w ocenie Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego jest daleko idącym nieporozumieniem.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
30 stycznia 2018 r., godz. 11:31
Przejdź do początku