Wydarzenia

Działalność Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w zakresie ochrony praworządności w Polsce w latach 2015–2017

21 grudnia 2017 r.

Oddaję do rąk Czytelników książkę zawierającą dokumentację mojej działalności publicznej w ramach sprawowanego urzędu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w latach 2015–2017.

Niniejsza opracowanie stanowi jednak nie tyle sprawozdawcze podsumowanie mojej aktywności, ile ilustrację działań, jakie były podejmowane przeze mnie wobec licznych zmian legislacyjnych ingerujących w elementarne zasady państwa prawa oraz funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce, z którymi, jako wieloletni sędzia i profesor prawa się nie zgadzam.

Kiedy dnia 30 kwietnia 2014 r. odbierałam z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Pana Bronisława Komorowskiego akt nominacji na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, powiedziałam, że funkcji tej nie traktuję wyłącznie jako zaszczytu, lecz jako wielki obowiązek: dbania o dobro wspólne, o nasz kraj, o wymiar sprawiedliwości i niezależność, a także o siłę i powagę Sądu Najwyższego. Kolejne lata na tym stanowisku miały mnie przekonać, że muszę prowadzić zmagania o ginące państwo prawa. Niestety, w walce wypowiedzianej przez większość parlamentarno-rządową przedstawiciel władzy sądowniczej zawsze stoi na przegranej pozycji. (...)

Liczę na to, że niniejsza publikacja pozwoli badaczom obecnego okresu polskiego życia społecznego lepiej zrozumieć motywy, którymi się kierowałam, oraz prawdziwe przyczyny kryzysu demokratycznego państwa prawnego w Polsce, jaki został zapoczątkowany w 2015 r.

Małgorzata Gersdorf
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Udostępniamy opracowanie zawierające dokumentację działalności publicznej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w ramach sprawowanego urzędu w zakresie ochrony praworządności w Polsce w latach 2015–2017.

Spis treści:

  • Kalendarium działań legislacyjnych o istotnym znaczeniu z punktu widzenia działalności Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w latach 2015–2017
  • Referaty, listy, wystąpienia i przemówienia
  • Opinie do projektów aktów prawnych
  • Wnioski inicjujące postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym i stanowiska złożone do takich postępowań
  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Działalnosc_Pierwszego_Prezesa_SN_w_zakresie_ochrony_praworządności_w_Polsce_2015-2017.pdfDziałalność Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w zakresie ochrony praworządności w Polsce w latach 2015-2017

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
9 stycznia 2018 r., godz. 14:28
Przejdź do początku