Wydarzenia

Pierwszy Prezes SN przedstawiła projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym

15 listopada 2017 r.

KOMUNIKAT
Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego

Informuję, że w związku z zapowiedzią rozpoczęcia prac parlamentarnych nad uchwaleniem nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, w dniu 14 listopada Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf skierowała do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków Sejmu i Senatu RP oraz Przewodniczących Klubów Parlamentarnych i Kół Poselskich projekt ustawy zmieniającej ustawę o Sądzie Najwyższym z prośbą o jego uwzględnienie w toku dalszych prac.

Projekt zawiera rozwiązania, które pozostając w zgodzie z ustawą zasadniczą, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym w zakresie oceny pracy sędziów, weryfikacji rozstrzygnięć rażąco niesprawiedliwych oraz zapewnienia równowagi, w ramach której sądownictwo podlegałoby większej kontroli ze strony Sejmu RP, jako reprezentanta Narodu, Ministra Sprawiedliwości oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W wielu miejscach projekt proponuje zmiany o wiele dalej idące, aniżeli te, które dotychczas były zgłaszane, co dowodzi, że środowisko sędziowskie zawsze było gotowe na merytoryczną dyskusję, ale też wskazuje, iż stanowienie prawa nie może odbywać się bez szerokich konsultacji społecznych oraz uwzględnienia głosu środowiska, którego dotyczą.

Przedstawienie rozwiązań zawartych w projekcie ma na celu zaprezentowanie stanowiska Sądu Najwyższego w zakresie planowanych zmian. Ani Sąd Najwyższy, ani Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego nie zgłaszał tych propozycji wcześniej, mimo że wielokrotnie były one przedmiotem naszych dyskusji, aby uniknąć jakichkolwiek zarzutów wpływania na proces ustawodawczy w Polsce.

W związku z przedstawieniem projektu w dniu 16 listopada o godz. 14.00 w Sądzie Najwyższym w Sali im. Stanisława Dąbrowskiego (trzecie piętro) odbędzie się briefing prasowy z udziałem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf.

SSN Michał Laskowski
Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego

2017.11.14_Projekt_SN_pismo_przewodnie_Prezydent.pdfPismo Przewodnie (Prezydent RP)

Projekt_ustawa_o_SN_z_dnia 11_11_2017_popr.pdfUstawa o zmianie ustawy o SN - projekt z dnia 11 listopada 2017 r. (po sprostowaniu oczywistej omyłki drukarskiej w art. 9 pkt 4)

Uzasadnie_ustawa_o_SN_z_dnia_11_11_2017.pdfUzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o SN - projekt z dnia 11 listopada 2017 r.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
21 listopada 2017 r., godz. 14:09
Przejdź do początku