Wydarzenia

Oświadczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego, Prezesa Sądu Najwyższego kierującego Izbą Cywilną prof. Tadeusza Erecińskiego oraz sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego

11 października 2012 r.

W związku z opublikowanym w dniu 10 października br. w dzienniku „Gazeta Polska” artykułem „Ujawniamy szczegóły śledztwa ws. korupcji w Sądzie Najwyższym” oraz kolejnymi enuncjacjami powtarzanymi w ślad za tym artykułem w innych mediach, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Cywilną oraz sędziowie Izby Cywilnej wyrażają oburzenie oraz zdecydowany protest przeciwko bezpodstawnemu pomawianiu niektórych sędziów Izby o działania korupcyjne i zachowania niezgodne z etyką sędziowską.

Zawarte w doniesieniach prasowych spekulacje, pełne sprzeczności i niedomówień, nieprawdziwe i niemające pokrycia w faktach, w sposób niedopuszczalny podważają autorytet sędziów i zaufanie do najwyższego organu wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Powoływanie się na niesprawdzone, pochodzące z niewiadomego źródła informacje narusza standardy obowiązujące w państwie prawa, nie służy umacnianiu instytucji Państwa, godzi nie tylko w autorytet sędziów Sądu Najwyższego, ale również w autorytet Państwa.

Jesteśmy przekonani, że zniesławianie osób publicznych, oparte na rzekomych przeciekach z tajnych materiałów, zostanie właściwie ocenione przez powołane do tego organy oraz opinię publiczną.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Szmurło Mariusz (msz)
Czas udostępnienia informacji w BIP:
9 stycznia 2013 r., godz. 10:56
Przejdź do początku