Wydarzenia

Sprostowanie

19 września 2017 r.

​W artykule pt. „Kasacje, które pozwalają ratować sprawiedliwość” autorstwa Agaty Łukaszewicz opublikowanym na łamach „Rzeczpospolitej” oraz w internetowym wydaniu dziennika, znalazło się nieprawdziwe stwierdzenie, jakoby Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro w okresie od dnia 15 kwietnia 2016 r., tj. od wejścia w życie noweli procedury karnej, na mocy której uzyskał możliwość kwestionowania w sprawach o zbrodnie wysokości kary orzeczonej przez sąd, korzystając z tego uprawnienia wniósł do Sądu Najwyższego 372 kasacje. W konsekwencji, nieprawdziwe jest także stwierdzenie, że 255 z tych kasacji zostało uwzględnionych.

Informujemy, że do Sądu Najwyższego od dnia 15 kwietnia 2016 r. do 19 września 2017 r. wpłynęło 8 kasacji Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry wniesionych na podstawie art. 521 § 1 w zw. z art. 523 § 1a  k.p.k. z zarzutem niewspółmierności kary. Dotychczas Sąd Najwyższy rozpoznał 5 z nich, w trzech wypadkach oddalając nadzwyczajny środek zaskarżenia, a w dwóch – uwzględniając go i uchylając zaskarżony wyrok oraz przekazując sprawę do ponownego rozpoznania.

 
Rzecznik Prasowy SN
Michał Laskowski

 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
19 września 2017 r., godz. 15:45
Przejdź do początku